Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายงานมอนิเตอร์
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "20294 รายการ"

เอกสารรายงาน ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท วันที่ยื่น เลขที่มอนิเตอร์ เลขที่รายงาน รอบรายงาน
ดาวน์โหลด 1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30720/15159 เหมืองแร่ 05/07/2565 256507-17 1034 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32261/15924 เหมืองแร่ 05/07/2565 256507-16 4057 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 3 โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ (สยาม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05/07/2565 256507-15 12601 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32260/16011 เหมืองแร่ 05/07/2565 256507-14 12176 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 5 รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ FYNN Sukhumvit 31 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05/07/2565 256507-13 10592 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 6 โครงการ Kantary Hotel Ayutthaya อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05/07/2565 256507-12 11290 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 7 โครงการ อาคารชุด ไทดีดีลักซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04/07/2565 256507-8 5136 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 8 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 โครงการ ATMOZ CHAENGWATTHANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04/07/2565 256507-6 13027 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 9 โครงการ MODIZ RATCHADA 32 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04/07/2565 256507-4 11502 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 10 โครงการ The Zea (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04/07/2565 256507-3 10028 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 11 โครงการ KAVE TU อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 01/07/2565 256507-2 14445 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 12 โครงการ เหมือแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2542 ของนายสมบูรณ์ ศรีบุญเรือง (ประทานบัตรที่ 29178/15722) เหมืองแร่ 01/07/2565 256507-1 10993 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 13 โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 30835/16276 เหมืองแร่ 30/06/2565 256506-100 9491 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 14 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 30653/15265 เหมืองแร่ 30/06/2565 256506-99 12631 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 33547/16412) เหมืองแร่ 30/06/2565 256506-98 13360 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 5/2560 (ประทานบัตรเลขที่ 34063/16447) ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด เหมืองแร่ 30/06/2565 256506-97 14440 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 17 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต และหินอุตสาหกรรมชนิดหิินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 25514/14759 เหมืองแร่ 30/06/2565 256506-96 351 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมปิกหนังและนน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 5/2549 (ประทานบัตรที่ 33282/16276) ร่วมแผนผังคำขอประทานบัตรที่ 6/2549 (ประทานบัตรที่ 33283/16277) เหมืองแร่ 29/06/2565 256506-94 14499 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 19 โครงการเหมืองแร่โซเดียมเฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 21067/15823 เหมืองแร่ 26/06/2565 256506-86 3017 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
ดาวน์โหลด 20 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183 เหมืองแร่ 26/06/2565 256506-85 12833 ม.ค 65 - มิ.ย. 65


Loading...