Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายงาน Monitor
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "30293 รายการ"

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่ Monitor เลขที่รายงาน EIA วันที่ยื่น Monitor รอบรายงาน
1
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21384/15735 ร่วมแผนผังโครงการกับประทานบัตรที่ 21389/15738
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 21384/15735 ร่วมแผนผังโครงการกับประทานบัตรที่ 21389/15738
เหมืองแร่ 256702-1061 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
2
 • โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ ครั้งที่ 1
  • โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256702-1060 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
3
 • โครงการท่าเทียบเรือ พี.เอส.พี. คลัง 2 (การขอใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสส์)
  • โครงการท่าเทียบเรือ พี.เอส.พี. คลัง 2 (การขอใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสส์)
โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256702-1059 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
4
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ครั้งที่ 3) ของ บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
  • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ครั้งที่ 3) ของ บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256702-1058 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
5
 • โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 33119/16127 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33121/16128, 26033/15258 และประทานบัตรที่ 26158/15234
  • โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 33119/16127 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33121/16128, 26033/15258 และประทานบัตรที่ 26158/15234
เหมืองแร่ 256702-1057 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
6
 • โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตกลูโคส
  • โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตกลูโคส
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256702-1056 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
7
 • โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์
  • โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์
พลังงาน 256702-1055 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
8
 • โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น
  • โครงการ โรงงานผลิตอะคริลิคอิมัลชั่น
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256702-1052 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
9
 • โครงการโรงงานผลิตสารฆ่าเชื้อ ของบริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
  • โครงการโรงงานผลิตสารฆ่าเชื้อ ของบริษัท คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256702-1051 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
10
 • โครงการ The Extro Phayathai-Rangnam (ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ)
  • โครงการ The Extro Phayathai-Rangnam (ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1050 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
11
 • โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
  • โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256702-1046 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
12
 • โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก)
  • โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก)
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256702-1045 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
13
 • โครงการ ศิลป์สุรัชต์ ภูเก็ต รีสอร์ท
  • โครงการ ศิลป์สุรัชต์ ภูเก็ต รีสอร์ท
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1044 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
14
 • โครงการ เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอชัวส์
  • โครงการ เดอะ เรสซิเด้นท์ แอท มอนท์เอชัวส์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1043 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
15
 • โครงการพลัม คอนโด พระราม 2
  • โครงการพลัม คอนโด พระราม 2
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1041 28/02/2567 ก.ค. 67 - ธ.ค. 67
16
 • โครงการ เสนา คิทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1
  • โครงการ เสนา คิทท์ เวสต์เกต-บางบัวทอง 1
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1040 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
17
 • โครงการ โรงแรมไม้ขาวปาล์มบีชรีสอร์ท
  • โครงการ โรงแรมไม้ขาวปาล์มบีชรีสอร์ท
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1039 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
18
 • โครงการ Beatniq (บีทนิค)
  • โครงการ Beatniq (บีทนิค)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256702-1038 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66
19
 • โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
  • โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256702-1030 28/02/2567 ก.ค. 66 - ธ.ค. 66


Loading...