Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลรายงาน Monitor
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "24983 รายการ"

ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่ Monitor เลขที่รายงาน EIA วันที่ยื่น Monitor รอบรายงาน
1
 • โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง
  • โครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลและสารให้ความหวานจากมันสำปะหลัง
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256606-3 05/06/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
2
 • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33631/16029
  • โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33631/16029
เหมืองแร่ 256606-1 01/06/2566 ม.ค 66 - มิ.ย. 66
3
 • โครงการอาคารชุด เดอะนิช ไอดี บางแค เฟส 1 และโครงการ นิช ไอดี เพชรเกษม - บางแค
  • โครงการอาคารชุด เดอะนิช ไอดี บางแค เฟส 1 และโครงการ นิช ไอดี เพชรเกษม - บางแค
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-29 31/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
4
 • โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสวนล็อคปาล์ม โซน AS 15 แปลง
  • โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสวนล็อคปาล์ม โซน AS 15 แปลง
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-28 31/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
5
 • โครงการ เดอะซี้ด สาทร - ตากสิน
  • โครงการ เดอะซี้ด สาทร - ตากสิน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-27 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
6
 • โครงการอาคารพักอาศัยเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
  • โครงการอาคารพักอาศัยเซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-26 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
7
 • โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ (สยาม)
  • โครงการ วิช ซิกเนเจอร์ มิดทาวน์ (สยาม)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-25 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
8
 • โครงการ Inter Lux Residence (Sukhumvit 13)
  • โครงการ Inter Lux Residence (Sukhumvit 13)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-24 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
9
 • โครงการเดอะนิช ไอดี เสรีไทย เฟส 1 และ โครงการ นิช ไอดี เสรีไทย - วงแหวน
  • โครงการเดอะนิช ไอดี เสรีไทย เฟส 1 และ โครงการ นิช ไอดี เสรีไทย - วงแหวน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-23 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
10
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2
  • โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-22 30/05/2566 ม.ค 65 - มิ.ย. 65
11
 • โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2
  • โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-21 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
12
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
  • โครงการ Novotel Bangkok Future Park Rangsit
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-20 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
13
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • โครงการอาคารชุด THE KITH นวมินทร์
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-19 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
14
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • โครงการจัดสรรที่ดิน ปัญจทรัพย์ ปาร์ค
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-18 30/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
15
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
  • โครงการ TERRA RESIDENCE I (เทอร์ร่า เรสซิเดนซ์ 1)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-17 29/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
16
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง)
  • โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า (PHASE 2)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-16 29/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
17
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2565
  • โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย)
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-15 23/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
18
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค
  • โครงการโรงพยาบาลราชธานี หนองแค
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-13 16/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
19
 • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้างและระยะดาเนินการ) โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
  • โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256605-12 12/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65
20
 • โครงการ 39 By Sansiri
  • โครงการ 39 By Sansiri
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256605-11 11/05/2566 ก.ค. 65 - ธ.ค. 65


Loading...