Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
15433
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า ของ บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EHIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
20/09/2564
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดง ทองคํา หรือ สังกะสี
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ทอง โครงการ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมายเหตุ :


Loading...