Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
IEE/EIA/EHIA
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "10681 รายการ"

รายละเอียด ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่รายงาน สถานะการพิจารณา เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่แจ้งเห็นชอบ รายละเอียด
รายละเอียด 1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-9 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/4651 14/03/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-8 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/3311 25/05/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 6) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256507-7 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/4354 10/03/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 4 โรงแรมเดอะ บาลานซ์ พูล วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (The Balance Pool Villa Resort And Spa) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256507-6 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256507-5 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/5064 14/03/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-4 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/3355 25/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-3 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/3304 24/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 (ครั้งที่ 2) พลังงาน 256507-22 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/13487 30/08/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด พลังงาน 256507-20 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/1611 28/01/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 10 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-2 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/3302 24/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 11 โครงการ แอทโมซ โฟลว์ มีนบุรี (Atmoz Flow Minburi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256507-19 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256507-18 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/1286 06/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 13 โครงการ บีท สุขุมวิท (Beat Sukhumvit) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256507-17 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 14 รายงานการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-13 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/5053 14/03/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 15 โครงการ แลนด์มาร์ค แอท เกษตรศาสตร์ ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kasetsart TSH Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256507-12 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256507-11 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/4639 14/03/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 17 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีน เทอเรพทาเลท (PET) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256507-10 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/395 11/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิต Polyethylene Terephthalate (PET) (ครั้งที่2) ของ บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256507-1 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/181 24/01/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 19 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารบิสพีนอล เอ (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-99 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16851 19/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่วนขยาย (ครั้งที่ 3) พลังงาน 256506-98 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/16719 15/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 21 โครงการโรงพยาบาลศิครินทร์ (ส่วนขยาย) อาคารประกันสังคม สูง 7 ชั้น ขนาด 70 เตียง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-97 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 22 โครงการ โรงแรม แคนทารี สมุย (KANTARY SAMUI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-95 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/3373.1 12/03/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 23 อาคารชุด กมลา ซีเนียร์ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-94 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 24 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเหล็กแผ่นปรับสภาพผิวและเหล็กแผ่นชนิดม้วนล้างสนิมชุบน้ำมัน และเหล็กแผ่นชนิดม้วนเคลือบสังกะสี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-93 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/9785 17/06/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 25 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอที่ 8/2542 (ประทานบัตรที่ 32235/16360) ของบมจ. เอ็นนีโก้ ซัพพลาย ร่วมผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการคำขอที่ 5/2556 (ประทานบัตรที่ 32235/16411) ของบมจ. เหมืองแร่บุญญวัชร เหมืองแร่ 256506-92 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/9905 13/07/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 26 โครงการ โรงแรมชนาลัย โรแมนติกา รีสอร์ท (Chanalai Romantica Resort) (ดัดแปลงอาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-91 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8072 09/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 27 โครงการ โรงแรม เซ็นทารา วัน ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-90 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8286 17/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 28 โครงการ โนเบิล ฟรีดอม (Noble Freedom) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-89 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8782 27/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 29 โครงการ โรงพยาบาลพะเยา ราม (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-88 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8866 27/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 30 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 และคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เหมืองแร่ 256506-87 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/9021 31/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำ (ครั้งที่ 1) พลังงาน 256506-86 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/8547 23/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 32 โครงการ แซงชัวรี่ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Sanctury Hotel & Resort) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-85 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8518.1 20/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 33 โครงการโรงงานผลิตเส้นลวดโลหะเคลือบผิว อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-84 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/8416.1 18/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 34 โครงการ เจแอนด์พี คอร์ท (J&P COURT) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-83 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8275 12/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 35 โครงการ ไอริส พาเลซ (IRIS PALACE) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-82 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8265 12/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 36 เสนาคิทท์ บางนา กม.29 เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-8 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 37 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหินกอง (ครั้งที่ 2) พลังงาน 256506-79 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/8247 12/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 38 โครงการรมัณญา รีสอร์ท พัทยา (Ramanya Resort Pattaya) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-78 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8251 12/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 39 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-76 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/8173 11/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 40 โครงการ โชคชัย สยามคันทรีคลับ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-75 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8171 11/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 41 โครงการโรงงานผลิตแอลอกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-74 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/7886 03/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 42 โครงการโชคพัฒนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-73 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8593 24/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 43 โครงการโรงผลิตสารอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 1 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-72 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.8/8734 26/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 44 โครงการ ที่พักอาศัยบุคลากรและนักศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-71 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/9130 02/06/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 45 รอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท (ROYAL PHALA CLIFF BEACH RESORT) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-70 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 46 โครงการ เสนา อีโค่ ทาวน์ รังสิต สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-7 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 47 โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-69 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8381 18/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 48 โครงการระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 256506-68 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (ก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256506-67 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.4/8576 24/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 50 โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256506-66 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.4/15353 17/11/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 51 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 (การติดตั้งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์) ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-65 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/4958 28/04/2558 รายละเอียด
รายละเอียด 52 โครงการ Ayara Exclusive Suite (ไอยรา เอ็กซ์คูลซีฟ สูท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-64 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8960 31/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 53 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256506-63 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.4/8604 24/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 54 โครงการ โฮเต็ล อินดิโก้ เดอะ ฟอเรสเทียส์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-62 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8963 31/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 55 โรงแรม ไทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-61 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 56 โครงการ LE CHAMONIX อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-60 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8059 09/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 57 โครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-6 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/5718 18/04/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 58 โครงการอาคารชุด ยูโทเปีย ดรีม (Utopia Dream) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-58 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8047 06/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 59 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พลังงาน 256506-57 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/7903 03/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 60 อาคารชุด กมลา คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-56 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 61 โครงการ ฟินน์เอกซ์ (FYNNX) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-55 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/7891 03/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 62 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-53 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/7835.2 29/04/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 63 โครงการ อีสตินี่ เพลซ (Eastiny Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-52 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/18362 25/11/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 64 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม เดอะ สวีท เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-51 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/13141 01/11/2556 รายละเอียด
รายละเอียด 65 โครงการ Villa Sky Condominium (วิลล่า สกาย คอนโดมิเนียม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-50 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/17134 26/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 66 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ Jasmine Resort and Park Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-5 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/3198 30/04/2551 รายละเอียด
รายละเอียด 67 โครงการ ไรซิ่ง เพลส (Rising Place) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-49 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/19923 27/12/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 68 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพอโศกเรสซิเดนซ์ (Grand Mercure Bangkok Asoke Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-48 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/18667 30/11/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 69 โครงการ เพลิน เพลิน คอนโดมิเนียม ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-47 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/1867 01/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 70 โครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น สุขุมวิท 39 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-43 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 71 โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมและเผาทำลายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-42 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/5634 02/04/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 72 โครงการ ดุสิต ปริ๊นเซส พัทลุง (Dusit Princess Phatthalug) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-41 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/861 18/01/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 73 โครงการ โรงแรม ชนาลัย ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-40 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8069 09/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 74 เสนาคิทท์ บางนา กม.29 เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-4 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 75 โครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-39 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/8097 09/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 76 Scape 107 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-38 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 77 โรงแรม ปานวิมาน รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-37 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-36 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5102.3.1/2814 06/10/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 79 ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ สิรินธร สเตชั่น (Origin plug&play sirindhorn station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-35 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 80 โครงการอาคารชุด นิว ครอส คูคต สเตชัน เฟส 1 (Nue Cross Khu khot Station Phase 1) และโครงการอาคารชุด นิว ครอส คูคต สเตชัน เฟส 2 (Nue Cross Khu khot Station Phase 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-33 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 81 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-32 CH4 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16709 15/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 82 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน โรงงานที่ 1 (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-31 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16703 15/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 83 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-30 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16717 15/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 84 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภองาว จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ 256506-3 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 85 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานแอลแอลดีพีอี (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-29 CH7 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16715 15/10/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 86 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256506-28 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 87 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย พัฒนาแหล่งน้ำ 256506-27 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.6/5732 28/04/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 88 โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2 (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-26 CH2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/15088 11/12/2558 รายละเอียด
รายละเอียด 89 อาคารชุด ฮาร์โมนี (Harmony) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-24 รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน - รายละเอียด
รายละเอียด 90 โครงการโรงงานผลิตเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดแท่งแบนและแผ่นม้วน อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256506-23 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 91 โรงแรม อีสตินี่ เซเว่น (Eastiny Seven Hotel)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-22 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 92 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) พลังงาน 256506-21 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 93 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน 256506-20 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/16035 29/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 94 โครงการ THE CABANA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/15795 29/12/2558 รายละเอียด
รายละเอียด 95 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-19 CH3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16205 30/09/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 96 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256506-18 CH4 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.8/16203 30/09/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 97 บาลีทายา รีสอร์ท (Balitaya Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-17 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 98 โครงการ ไฮ เกษตร-เสนานิคม สเตชั่น (HI Kaset-Sena Nikhom Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256506-16 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 99 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ 256506-142 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 100 โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด เหมืองแร่ 256506-14 ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ - รายละเอียด


Loading...