Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
IEE/EIA/EHIA
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "11275 รายการ"

รายละเอียด ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่รายงาน สถานะการพิจารณา เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่แจ้งเห็นชอบ รายละเอียด
รายละเอียด 1 โครงการขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 2580 CH1 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 0303/12860 28/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 2 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ 256603-71 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีคาร์บอเนต (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไทย โพลีคาร์บอเนต จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-7 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/4009 26/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 4 โครงการโรงแรม เดอะ เซเดทิค โฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-69 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 5 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท เอ็กซ์โพลซีฟส์คอนซัลเทชั่นแอนด์แอพพลิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2557ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ และหมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เหมืองแร่ 256603-68 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 6 เดอะ ริเวียร่า มาลิบู แอนด์ เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-67 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 7 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid ขนาด 20 เมกะวัตต์ (ปะทิว-ชุมพร) ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด พลังงาน 256603-66 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/10258 06/08/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการจัดสรรที่ดิน ปรีชาร่มเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-65 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ซูมิเดน สติลไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-63 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/6438 13/03/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 10 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2557 (ประทานบัตรที่ 15603/14704) เหมืองแร่ 256603-61 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/13997 17/11/2558 รายละเอียด
รายละเอียด 11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ครั้งที่ 6) ของบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-57 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/237 26/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (ครั้งที่ 4) ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-56 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/6168 09/03/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 13 โรงแรม อินโดชีน ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-55 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 14 โครงการอี เอ้าท์ ฟิตติ้ง (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-54 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งงที่ 1) ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-52 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/6171 09/03/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 16 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ พลังงาน 256603-51 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 17 อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-50 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงาน หน่วยที่ 2 (ครั้งที่ 8) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-5 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/4016 28/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 19 โรงพยาบาลวิภาราม อ่อนนุช (Vibharam Onnut Hospital) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-49 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 20 โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ครั้งที่ 11) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-47 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 21 โครงการจัดสรรที่ดิน ภิรักษ์ เชิงทะเล ลักชัวรี่ พลูวิลล่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-41 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 22 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-4 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/108 12/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 23 โครงการ เอส-ศรีนครินทร์ 42 (S-Srinakarin 42) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-39 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 24 แอคเซนท์ อารีย์ (Accent Ari) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-38 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 25 โครงการ KAVE POP SALAYA (เคฟ ป๊อป ศาลายา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-34 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 26 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด พัฒนาปิโตรเลียม 256603-33 ให้ความเห็นชอบรายงาน พน 3080/3110 23/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 27 โครงการ ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท - แพรกษา (THE ORIGIN SUKHUMVIT - PRAKSA) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-32 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 28 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-31 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/5863 03/03/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 29 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ 256603-30 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.6/19669 25/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 30 โรงแรม ดิ เอ็มไพร์ ฟรอนท์บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-29 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 31 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท เจพี แอกกริเกท จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2563 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เหมืองแร่ 256603-28 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 32 โรงแรม ฮ็อป อินน์ พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-27 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 33 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง (ครั้งที่ 1) ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-23 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/5809 03/03/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 34 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ 256603-21 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 35 โครงการ เพลส 168 ปิ่นเกล้า (PLACE 168 PINKLAO) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-20 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 36 โครงการ บีท สุขุมวิท (Beat Sukhumvit) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-18 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 37 บลู การ์เด้น รีสอร์ท พัทยา (Blue Garden Resort Pattaya)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-17 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 38 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 10) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256603-16 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/4005 26/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 39 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256603-15 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3880 17/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 40 อาคารชุดแอลเอ คอนโดมิเนียม (LA Condominium) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-14 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 41 ออริจิ้น เพลย์ บางแสน (Origin Play Bangsaen) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256603-1 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 42 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ 256602-98 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส(กกวล) 1008/ว2012 30/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 43 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-97 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/1643 26/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 44 โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-96 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 45 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหมืองแร่ 256602-95 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-94 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3860 17/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 47 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-93 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3957 20/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 48 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-92 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3882 17/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-91 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3092 13/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 50 อาคารชุด ดิเอ็กซ์พลอร์ สุขุมวิท 50 (The Xplor Sukhumvit50) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-90 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 51 โครงการ ซามาเนีย แบงค็อก เรสซิเดนท์ (Samanea Bangkok Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-9 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 52 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบานชื่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย) พัฒนาแหล่งน้ำ 256602-89 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 53 โรงพยาบาลแปซิฟิค การ์เดน (Pacific Garden Hospital) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-88 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 54 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-87 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3084 13/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 55 โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 256602-85 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 56 โครงการ LAVENDER VILLA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-82 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/1052 19/01/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 57 Scape 107 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-81 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 58 อาคารชุด อังสนา โอเชี่ยน วิว (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-79 ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 59 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ประเภทเหล็กเเละอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-78 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3076 13/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 60 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-77 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3019 10/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 61 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-76 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/3082 13/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 62 งานก่อสร้างหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-75 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 63 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ สแลช เมกะ สเปซ บางนา (ครั้งที่ 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-74 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/2302 02/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 64 โครงการโรงแรม ภูเก็ต ไวท์บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-7 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 65 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (สาขานวนคร) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-67 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/2178 01/02/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 66 อาคารชุด ลากูน่า ซีไซด์ เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-66 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 67 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-65 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/1351 20/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 68 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-64 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/1399 20/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 69 โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-63 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 70 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูน ของนายธรรมศักดิ์ นิธโยทัย คำขอประทานบัตรที่ 10/2539 (ประทานบัตรที่ 30176/15222 โอนประทานบัตรให้แก่ บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด) เหมืองแร่ 256602-62 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 71 โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ของบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256602-6 ให้ความเห็นชอบรายงาน วพ 0504/1237 23/02/2531 รายละเอียด
รายละเอียด 72 คอนโดมิเนียม ปาร์ค 85 (CONDOMINIUM PARK 85) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-59 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 73 โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 256602-58 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 74 โรงแรมอิสตินี เรสซิเด้น (Eastiny Residence Hotel) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-56 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 75 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-55 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/1607 25/01/2566 รายละเอียด
รายละเอียด 76 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 เหมืองแร่ 256602-54 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 77 ดี คอนโด ศรีราชา 2 (D Condo Sriracha 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-52 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 78 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 15/2547 ของบริษัท ฉางเถ่ พัฒนาการแร่ จำกัด เหมืองแร่ 256602-51 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/21480 29/10/2551 รายละเอียด
รายละเอียด 79 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก และดินอุตสาหกรรมชนิดดินซิเมนต์ เหมืองแร่ 256602-50 อยู่ระหว่างเสนอ คชก - รายละเอียด
รายละเอียด 80 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1 พลังงาน 256602-5 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/9035 01/06/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 81 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินไรโอไลต์เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก และดินอุตสาหกรรมชนิดดินซิเมนต์ เหมืองแร่ 256602-49 ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 82 โครงการ Aspire Villas (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-48 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/20885 14/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 83 โครงการ โซ ออริจิ้น พหล 69 สเตชั่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-47 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/20667 13/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 84 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะห์ จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256602-46 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.4/20613 13/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 85 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256602-45 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.4/20611 13/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 86 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ คำขอประทานบัตรที่ 6/2564 ร่วมแผนผังกับโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 (ประทานบัตรที่ 31885/16067) ขอบริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ เหมืองแร่ 256602-44 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/20606 13/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 87 โครงการ เซ็นเตอร์วัน เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-42 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/20223 02/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 88 โครงการ เอ ทู บี (A2B Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-41 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/20083 01/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 89 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) พลังงาน 256602-4 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.7/10905 18/07/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 90 โครงการ Summit Green Valley Golf Residence อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-39 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/19661 25/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 91 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาแหล่งน้ำ 256602-38 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส(กกวล) 1008/20477 07/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 92 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 256602-37 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 93 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลวณิชย์ จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256602-36 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.4/19420 22/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 94 โครงการ เฮย์ หัวหิน (Hay Hua Hin) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-35 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/19364 15/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 95 โครงการ เสนาคิทท์ ศรีนครินทร์-ศรีด่าน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-34 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/19030 10/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 96 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ ชุดที่ 1 ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ พลังงาน 256602-33 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 97 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม บางนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-32 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/18676 03/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 98 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตพีทีเอ (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ของบริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256602-31 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.8/18588 01/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 99 โครงการโรงแรม ริชเช่ หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256602-3 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/758 15/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 100 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256602-28 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/1967 27/01/2566 รายละเอียด


Loading...