Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
IEE/EIA/EHIA
 
 
 
 
ผลการค้นหาพบ "11059 รายการ"

รายละเอียด ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เลขที่รายงาน สถานะการพิจารณา เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่แจ้งเห็นชอบ รายละเอียด
รายละเอียด 1 โครงการ ศรีพันวา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-9 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0016.2/4655 29/03/2547 รายละเอียด
รายละเอียด 2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตบิสฟีนอล เอ (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256512-8 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/2933 26/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงผลิตผลิตภัณฑ์จาก Mixed C4 (ครั้งที่ 8) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256512-7 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/2934 26/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 4 โครงการอาคารชุด กะตะ วิว คอนโด (Kata View Condo) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-5 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 5 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256512-3 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตเมธิลตาครีเลต (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256512-23 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/2937 26/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์ (NBR Latex) (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256512-22 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 5103.3.1/1680 13/06/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 8 โครงการ มอนเต้ รังสิต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-21 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/19642 25/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 25958/16167 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25957/16166 เหมืองแร่ 256512-2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/484 10/01/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 10 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256512-19 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 11 โครงการ รีเจนท์ โฮม วุฒากาศ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-16 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/19601 24/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 12 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256512-15 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 13 โครงการ อณาสิริ ภูเก็ต-ป่าคลอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-14 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/3182 09/03/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 14 โครงการ L'escape อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-12 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.5/3806 20/03/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 15 โครงการศรีพันวา บูติก รีสอร์ท แอนด์ สปา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256512-10 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0013.2/97 10/01/2549 รายละเอียด
รายละเอียด 16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 25957/16166 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25958/16167 เหมืองแร่ 256512-1 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/479 10/01/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 17 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ของบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด เหมืองแร่ 256511-99 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/18474 31/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 18 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ของบริษัท พี.ที.เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด เหมืองแร่ 256511-98 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/18531 01/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 19 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำของประทานบัตรที่ 1/2559 และคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 ละคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เหมืองแร่ 256511-97 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/9021 31/05/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 20 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2563 เหมืองแร่ 256511-96 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/5894 09/04/2564 รายละเอียด
รายละเอียด 21 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27275/15472 เหมืองแร่ 256511-95 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/9564.2 20/07/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 22 โครงการทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 4/2557 ของนายสุจิตร ชำนาญรบ เหมืองแร่ 256511-94 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/6261 08/05/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 23 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด เหมืองแร่ 256511-93 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/3622 17/03/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 24 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่แคลไซต์ คำของประทานบัตรที่ 9/2559 ของบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยส์ อุตสาหกรรม จำกัด เหมืองแร่ 256511-92 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/481 10/01/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 25 โครงการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำของประทานบัตรที่ 5/2556 ของบริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด เหมืองแร่ 256511-91 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.2/17065 09/12/2562 รายละเอียด
รายละเอียด 26 อาคารชุด เบส เอ็มพีเค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-90 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 27 โครงการ เสนาคิทท์ เทพารักษ์ - บางบ่อ 2 (เฟส 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-9 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 28 ออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์ (ORIGIN THONGLOR WORLD) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-89 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 29 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง จำนวน 5 อาคาร ของโรงพยาบาลราชบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-87 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 30 วันพลัส คลองชลสุเทพ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-86 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 31 เดอะ เบส ริเวอร์ วิว (The Base River View) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-85 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 32 เสนา คิทท์ รังสิต คลอง 4 (SENA KITH RANGSIT-KLONG 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-83 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 33 จัดสรรที่ดิน คอลเลจ วิลล่า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-82 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 34 โครงการโรงแรมแพนแปซิฟิกแบงค็อก (Pan Pacific Bangkok) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-81 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 35 เสนาคิทท์ รังสิต-ติวานนท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-80 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 36 โครงการ เสนาคิทท์ เทพารักษ์ - บางบ่อ (เฟส 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-8 ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 37 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ลำพูน3-สบเมย (ส่วนที่พาดผ่านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) พลังงาน 256511-79 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 38 โครงการ บริกซ์ตัน เพ็ท แอนด์ เพลย์ พหลห้าสิบ สเตชั่น (Brixton Pet & Play Phahol 50 Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-78 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 39 โครงการเอสเพน คอนโด (Aspen Condo) ส่วนขยาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-77 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 40 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ไลเคอ โฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-76 ให้ความเห็นชอบรายงาน กท 0907/ อ. 2449 14/11/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 41 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยดู่พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ 256511-75 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 42 โรงแรมป่าตอง เบย์ ซีวิว (Patong bay Sea View) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-73 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 43 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-7 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/13351 23/08/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 44 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ 256511-66 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 45 โครงการ THE TERRAZA SAMUI (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-63 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 46 โครงการทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 กับทางหลวงหมายเลข 3263 (แยกวรเชษฐ์) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256511-62 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 47 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 256511-60 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 48 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-6 สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 49 โครงการ ออริจิ้น เวลเนส คอมเพล็กซ์ รามอินทรา (ORIGIN WELLNESS COMPLEX RAMINTRA) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-58 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 50 ละไมบุรี (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-57 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 51 โครงการ ออริจิ้น เพลส บางนา (Origin Place Bangna) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-56 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 52 KAVE UNI.VERSE BANGSAEN (เคฟ ยูนิ.เวิร์ส บางแสน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-55 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 53 โรงงานผลิตสายไฟฟ้าตัวนำอลูมิเนียมและลวดอลูมิเนียมเจือ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-53 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 54 โครงการ บริกซ์ตัน เพ็ท แอนด์ เพลย์ พหลห้าสิบ สเตชั่น (Brixton Pet & Play Phahol 50 Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-52 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 55 ยูนิค เบย์ โฮเทล (UNIQUE BAY HOTEL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-51 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 56 โครงการ ฮับ หัวหิน (HUB HUA HIN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-50 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 57 อาคารชุด ดีซีพีเค อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-5 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. - รายละเอียด
รายละเอียด 58 อ่างเก็บน้ำห้วยอุ้มเปี้ยมตอนบน จังหวัดตาก พัฒนาแหล่งน้ำ 256511-46 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 59 โครงการจัดสรรที่ดิน อาเชราห์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-45 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 60 โครงการจัดสรรที่ดิน ดวงกมล วิลเลจ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-44 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 61 โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด พลังงาน 256511-42 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.7/2856 03/03/2563 รายละเอียด
รายละเอียด 62 ไมร่า มอนเต้ หัวหิน 94 (MIRA MONTE HUA HIN 94) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-41 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 63 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256511-39 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส (กกวล) 1008/ว14990 06/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 64 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ 256511-38 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.6/2650 15/02/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 65 โครงการ มารีน่า คอนโดมิเนียม ขนาด 78 ห้อง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-37 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0016.2/2100 10/02/2547 รายละเอียด
รายละเอียด 66 โครงการอาคารชุดพักอาศัยบลูแคนยอน โฮม 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-36 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0013.2/6401 16/05/2549 รายละเอียด
รายละเอียด 67 โครงการโอเชี่ยน บรีซ เอสเตท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-35 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0013/193 06/01/2548 รายละเอียด
รายละเอียด 68 โครงการก่อสร้างอาคารชุด The Height อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-34 ให้ความเห็นชอบรายงาน ภก 0013.2/18035 13/12/2548 รายละเอียด
รายละเอียด 69 โครงการริเวอร์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-33 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.5/10844 22/07/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 70 โรงแรม ราชา รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-32 รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน - รายละเอียด
รายละเอียด 71 โครงการท่าเทียบเรือทรัพย์สถาพรคลังสินค้า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256511-31 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 72 โครงการ โรงพยาบาลนครธน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-29 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 73 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ข้าราชการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-28 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 74 ไฮ ไรส์ รัชโยธิน สเตชั่น (HI Rise Ratchayothin Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-26 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 75 โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วง ถนนสายแยก กจ.4004 - ทล.4 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ช่วง บ.เนินรัก - บ.เขาบันได อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และช่วง บ.พุน้ำร้อน - บ.ท่าเสลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256511-25 ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 76 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง กม. ที่ 28+900 – บริเวณ กม. ที่ 39+000 ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 256511-24 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 77 โครงการอาคารสำนักงาน พี เอ็น พี ทาวเวอร์ (PNP Tower) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-21 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 78 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน 256511-20 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 79 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-2 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1010.3/18006 20/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 80 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-18 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/17905 20/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 81 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 3 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256511-17 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/18321 27/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 82 โครงการ เสนาคิทท์ เทพารักษ์ – บางบ่อ 2 (เฟส 4) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-11 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 83 ไรย์ พหลโยธิน 63 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-101 รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ - รายละเอียด
รายละเอียด 84 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำของประทานบัตรที่ 3/2563 ของบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด เหมืองแร่ 256511-100 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.2/18436 31/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 85 โครงการ เสนาคิทท์ เทพารักษ์ – บางบ่อ 2 (เฟส 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256511-10 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 86 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 9/2563 ตั้งอยู่ที่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เหมืองแร่ 256511-1 อยู่ระหว่างเสนอ คชก - รายละเอียด
รายละเอียด 87 วันพลัส ไพร์ม สวนดอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-8 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 88 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย (1997) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 328 เหมืองแร่ 256510-7 ให้ความเห็นชอบรายงาน 01/12/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 89 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน 256510-6 อยู่ระหว่างเสนอ คชก - รายละเอียด
รายละเอียด 90 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สุวลี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 21388/15469 ประทานบัตรที่ 21399/15856 และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/25 เหมืองแร่ 256510-56 อยู่ระหว่างเสนอ คชก - รายละเอียด
รายละเอียด 91 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี 256510-54 ให้ความเห็นชอบรายงาน อก 0303/12438 06/09/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 92 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 256510-53 ให้ความเห็นชอบรายงาน ทส 1009.3/17940 20/10/2565 รายละเอียด
รายละเอียด 93 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ 256510-52 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 94 โครงการ ไฮ เอ็กซ์คลูซีฟ รัชดา 19-วิภาวดี 16 (Hi Exclusive Ratchada 19 – Vibhavadi 16) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-51 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) - รายละเอียด
รายละเอียด 95 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ 256510-50 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 96 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท อารักษ์เทรดดิ้ง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2562 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 21388/15469 ประทานบัตรที่ 21399/15856 และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2563 (ประทานบัตรที่ 21372/15606) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ทัศนาชลบุรี จำกัด และประทานบัตรที่ 21396/15737 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และประทานบัตรที่ 21371/15373 ของ บริษัท บี.อาร์.เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2563 (ประทานบัตรที่ 21391/15608) ของบริษัท ธารรัก จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำประทานบัตรที่ 1/2562 ของ บริษัท สุวลี จำกัด ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2563 (ประทานบัตรที่ 21387/15598) ของบริษัท ศิลาพรชัย จำกัด ชนิดแร่หินอุตส เหมืองแร่ 256510-50 อยู่ระหว่างเสนอ คชก - รายละเอียด
รายละเอียด 97 โครงการอาคารชุด โอเชี่ยน ร็อค คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-5 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. - รายละเอียด
รายละเอียด 98 โครงการเรนวูด วิลเลจ (Reignwood Village) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-49 รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน - รายละเอียด
รายละเอียด 99 อาคารชุดเดอะ คัสท์ คอนโด (The Cust Condo) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-48 สผ.รับรายงาน - รายละเอียด
รายละเอียด 100 โครงการโรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท (Pamookko Resort) (ดัดแปลงอาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 256510-47 อยู่ระหว่างเสนอ คชก. - รายละเอียด


Loading...