Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
7637
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดเเทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
ประเภทรายงาน :
EHIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
25/04/2561
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...