Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
7016
ชื่อโครงการ :
โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 4 ขอนแก่น 3 (บ้านเป็ด)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
-
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
ทส 1009.4/5252
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
05/08/2556
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่น (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...