Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256508-27
ชื่อโครงการ :
โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2558 และคำขอประทานบัตรที่ 4/2550
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
18/10/2565
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่อื่นๆ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...