Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
8/2563
เริ่มวันที่ :
05/04/2563
หมดอายุวันที่ :
04/04/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถนน - ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
0-2138-3658-9
โทรสาร :
0-2138-3659
อีเมล :
abenengineering.namtal@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายกล้า มณีโชติ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
2 นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
2 นางสาวพิมลพร กุดสง - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
3 นางสาวสมพร เพียรการ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
4 นางสาววิไลศรี มณีโชติ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
5 นางสาวรวิวรรณ คำอ้น - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
6 นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 234 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256509-102 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของนายสมจิตร ครองสติ คำขอประทานบัตรที่ 2/2553 เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4260 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ ประทานบัตรที่ 26096/16005 เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256509-96 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ดอนสักศิลาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 18/2539 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมืองแร่ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-41 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ปากคลองม่วง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-39 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท บ่อทองศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2564 เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-103 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2561 ของบริษัท ทับสะแกแกรนิต จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-100 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท มาทวีศิลาทอง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ตั้งอยู่ที่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256508-75 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท จิระภัทรสโตน 2010 จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2557 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 33284/15927) และค เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256508-71 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ประทานบัตรที่ 28034/15723) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-56 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่อทำปูนขาว) ของบริษัท จิระภัทรสโตน 2010 จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2557 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับบริษัท ส.ศิลาทอง สระบุรี จำกัด คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2561 (ประทานบัตรที่ 33284/15927) และค เหมืองแร่ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-43 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของ บริษัท สหะขนส่งอุทัยธานี จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256508-38 โครงการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองเปิด(Surface Mining) คำขอประทานบัตรที่ 2/2563 (หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 28914 ) เหมืองแร่ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-27 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256508-1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำของประทานบัตรที่ 18/2556 (ประทานบัตรที่ 30315/16436) ของบริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-85 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท บุญศิลารัตน์ จำกัด คำขอประทานบัตรที 4/2563 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-142 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-92 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอที่ 8/2542 (ประทานบัตรที่ 32235/16360) ของบมจ. เอ็นนีโก้ ซัพพลาย ร่วมผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการคำขอที่ 5/2556 (ประทานบัตรที่ 32235/16411) ของบมจ. เหมืองแร่บุญญวัชร เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-87 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 และคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2562 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-104 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลาแม่เมย (2010) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2556 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-136 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 3/2543 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาภูผาม่าน เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...