Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105550131420
วันที่จดทะเบียน :
26/12/2550
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
026675555
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 19 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-85 โครงการ เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-106 โครงการเอสเซ็นท์ วิลล์ เพชรบุรี (Escent Ville Phetchaburi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-78 โครงการ เอสเซ็นท์ ไลฟ์ สุพรรณบุรี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-64 โครงการ เอสเซ้นท์ ไลฟ์ ฉะเชิงเทรา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-102 โครงการ เอสเซ้นท์ วิลล์ สุราษฎร์ธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-83 โครงการ เอสเซ็นท์ ตรัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15359 โครงการอาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15355 โครงการอาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15265 โครงการ อาคารชุด เอสเซ็นท์ ภูเก็ต 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15240 โครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ อยุธยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15220 โครงการ เอสเซ็นท์ หาดใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14893 โครงการ เอสเซ็นท์ ระยอง 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14891 โครงการเอสเซ็นท์โคราช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13601 โครงการ เอสเซ็นท์ อุบลราชธานี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13450 โครงการ เอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12464 โครงการ ฟีล พหล 34 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11247 โครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11244 โครงการ เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11210 โครงการ เอสเซ็นท์ นครราชสีมา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...