Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
7606
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 6
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
ทส 1009.9/467
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
16/01/2557
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ 210 ซอยสุขุมวิท 64 แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นขอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 9) 256505-62 31/03/2565
2 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ครั้งที่ 7 10077 17/03/2558
3 โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ครั้งที่ 5) (โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม) 5627 27/04/2554
4 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสาธารณูปโภค 4535 18/01/2551
5 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยสาธารณูปโภค 3247 18/01/2551
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 2836 09/12/2549
7 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 2584 09/05/2548
8 โครงการอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน 265 24/12/2535
9 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน 921 14/02/2540


Loading...