Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256705-25
ชื่อโครงการ :
โครงการ โมริ คอนโดมิเนียม
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
09/05/2567
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ที่ตั้งโครงการ :
ถนนนนป๊อปปูล่า โครงการป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียมเมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันพื้นที่โครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 16 ชั้น และ 1 ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลงหรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม การใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 7/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 อาคาร คสล. โครงสร้าง ชั้นเดียว เพื่อใช้เป็น ห้องออกกำลังกาย, ห้องน้ำส่วนกลาง, สระว่ายน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลงหรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 26/2566 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น และ 1 ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลงหรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) เลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...