Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256608-2
ชื่อโครงการ :
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก (บางขุนเทียน - บางปะอิน) (ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก (บางขุนเทียน - บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ, ทางหลวงหรือถนน ที่ตัดผ่านพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร
ที่ตั้งโครงการ :
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...