Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
19/2562
เริ่มวันที่ :
12/09/2562
หมดอายุวันที่ :
11/09/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 100/81 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน สุขาภิบาล 5 แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
02-003-5230
โทรสาร :
02-074-5231
อีเมล :
infothammachart@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายนคร ศรีธิวงค์ - - ไทย
2 นางสาวธิดารัตน์ พงษ์คุณ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวหนึ่งฤทัย ดำน้อย - - ไทย
2 นางพัฒนายุ กิติยานุภาพ - - ไทย
3 หยาดพิรุณ ปลอดกระโทก - - ไทย
4 นางสาวฝนนรินทร์ กริ่มใจ - - ไทย
5 นายดรณ์ เอี่ยมผา - - ไทย
6 นางสาวอลิสา คำละออ - - ไทย
7 นางสาวจีรพร หายทุกข์ - - ไทย
8 นางสาวสุนทรี ดุริยประทีป - - ไทย
9 นายบรรจง เล็กเจริญกุล - -
10 นางสาวปณัฐฐา อยู่หนู - - ไทย
11 นายภานุวัฒน์ ทองประดับ - - ไทย
12 นายพิชญ์ คำวงษา - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 17 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-63 โครงการสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3470 สายภาชี - ท่าเรือ (กม.14-490) จ.พระนครศรีอยุธยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-97 โครงการโรงพยาบาลศิครินทร์ (ส่วนขยาย) อาคารประกันสังคม สูง 7 ชั้น ขนาด 70 เตียง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256506-28 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 15392 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15383 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15072 โครงการทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง-อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ่-อุทัยธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14939 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) จ.นครราชสีมา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14938 โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 - แยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 จ.นครราชสีมา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14224 โครงการ สะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4114 แยกทางหลวงหมายเลข 41 (สมอทอง)-ชายทะเล ที่ กม.4+492 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13884 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - เข้าแยกอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13023 โครงการ Crystal Suites อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12989 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12986 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10927 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ของ กรมทางหลวง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10139 โครงการ โรงแรม แซนด์ดูนส์ บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10053 โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9707 โครงการ The Blue Lagoon Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...