Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมทางหลวง
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000160542
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 2/486 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
0-2354-6668
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 83 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-41 โครงการปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 214 กับทางหลวงหมายเลข 2378 (แยกศรีจอมพระ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-38 ทางหลวงหมายเลข 3081 ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ตอน บ.ดอนรัก-พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-11 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 กับทางหลวงหมายเลข 348 กับทางหลวงหมายเลข 2073 (แยกนางรอง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-3 โครงการการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-27 โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนนี และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-20 โครงการทางหลวงหมายเลข 103 อำเภอร้องกวาง - อำเภองาว โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-19 โครงการทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (ภายใต้โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก (บางขุนเทียน - บางปะอิน) รวมถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออก และทางขนานสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-17 โครงการทางเลี่ยงเมืองสกลนคร (ด้านทิศตะวันออก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256607-47 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256606-19 ทางหลวงหมายเลข 11 บ.คลองเดื่อ – อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256605-63 โครงการทางหลวงหมายเลข 101 ท่าชัย - ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256605-62 โครงการทางหลวงหมายเลข 101 ศรีสำโรง - สวรรคโลก จ.สุโขทัย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256602-11 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง - พัทลุง ตอน บ้านนาโยงเหนือ - เขาพับผ้า (บ้านนาวง) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-2 ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-3 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 1421 สายหัวดอย-บ้านใหม่พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-39 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-24 โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง กม. ที่ 28+900 – บริเวณ กม. ที่ 39+000 ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 231 ช่วง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 217 – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2050 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-80 โครงการทางหลวงหมายเลข 212 อำเภอปากคาด – บ้านสมประสงค์ จังหวัดบึงกาฬ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-63 โครงการ อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับทางหลวงหมายเลข 224 (แยกนครราชสีมา) จ.นครราชสีมา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-2 ทางหลวงหมายเลข 3471 ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน ต.บางบุตร - บ.หนองพะวา จ.ระยอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ. รับรายงาน รายละเอียด


Loading...