Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256509-114
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ที่ 1 ซอย- ถนน- ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว,เปิดดำเนินการโครงการแล้ว,และประกอบการขออนุญาตเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้ท่าเทียบเรือจาก กรมเจ้าท่า กำหนดโดย ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ พ.ศ.2563
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...