Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256509-100
ชื่อโครงการ :
โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
26/12/2565
ประเภทโครงการ :
พัฒนาแหล่งน้ำ
ประเภทโครงการรอง :
ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ที่ 2 บ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...