Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256504-69
ชื่อโครงการ :
โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท กิตติวดีศิลาพาณิชย์ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2560
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
02/11/2564
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...