ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"Smart EIA Plus"

Smart EIA Logo
จะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
โดยท่านยังสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Smart EIA (เดิม) ได้ที่
https://eia2.onep.go.th