Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท บางเทาแกรนด์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105536135260
วันที่จดทะเบียน :
30/11/2536
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 7 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256611-4 อาคารชุด เลคแลนด์ วอเตอร์ฟร้อนท์คอนโด 7ชั้น เฟส1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256611-3 อาคารชุด เลคแลนด์ วอเตอร์ฟร้อนท์คอนโด 4 ชั้น เฟส 1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-72 โครงการอาคารชุด อังสนา โอเชี่ยน วิว (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14993 โครงการ โรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12405 โครงการ โรงแรม อังสนา โอเชี่ยน วิว (Angsana Ocean View) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2713 โครงการเซอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2268 โครงการเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต ส่วนขยาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...