Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
ไม่มีใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 100 ถนน ถนนนางลิ้นจี่ แขวง เขตคลองสาน เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
0-2678-1813
โทรสาร :
0-2678-0622
อีเมล :
test@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 46 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 14244 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7527 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1 พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-93 โครงการเอไอเอ บางนา ทาวเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-11 โครงการอาคารพักอาศัยแปลง C โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-52 โครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-51 โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-46 โครงการ ศุภาลัย ไอคอน สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15025 โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14941 โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14435 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14354 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14315 โครงการ LLOYD SOONVIJAI-THONGLOR (ลอยด์ ศูนย์วิจัย-ทองหล่อ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14244 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14210 โครงการ ควินทารา อาเท่ สุขุมวิท 52 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14112 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ประชานิเวศน์ 3) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13649 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12648 โครงการ เฟล็กซี่ สาทร-เจริญนคร 1 (FLEXI Sathon-Charoennakorn Phase 1) และ โครงการ เฟล็กซี่ สาทร-เจริญนคร 2 (FLEXI Sathon-Charoennakorn Phase 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12455 โครงการอาคารสำนักงาน วี44 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11960 โครงการ DIVA LUX RESORT AND SPA อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11888 โครงการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...