Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท รักดีหามจั่ว จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
21/2566
เริ่มวันที่ :
07/10/2566
หมดอายุวันที่ :
06/10/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 93/131 ซอย เสรีไทย 23 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2375-6717
โทรสาร :
0-2375-6717
อีเมล :
rakdee_hj@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 นันทิมา ประจงการ3 ปี อนุญาต
2 เอกรัช ฉุงน้อย- ไม่มีใบอนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วรรณิสา พึ่งแสง2 ปี อนุญาต
2 นันทิมา ประจงการ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ภูนิษฐ์ชญา ระดมสุข - ไม่มีใบอนุญาต
2 ญาดา ปรางวิเศษ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ศศิธร เทียมทองอ่อน - ไม่มีใบอนุญาต
4 กิตติพงศ์ วงศ์มหาสมบัติ - ไม่มีใบอนุญาต
5 สงกรานต์ ประกาศ - ไม่มีใบอนุญาต
6 นภัสสร แปงสี - ไม่มีใบอนุญาต
7 เอกรัช ฉุงน้อย - ไม่มีใบอนุญาต
8 สุภาพ อินผล - ไม่มีใบอนุญาต
9 วรัณธร พิมพ์อินทร์ - ไม่มีใบอนุญาต
10 รักฟ้า รัตนพร - ไม่มีใบอนุญาต
11 สาลินี เพชรมาก - ไม่มีใบอนุญาต
12 วิชุตา เสียงไพเราะ - ไม่มีใบอนุญาต
13 ธาราทิพย์ จันทร์หอม - ไม่มีใบอนุญาต
14 นันทิยา เย็นประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
15 สุธิดา ใจชื้น - ไม่มีใบอนุญาต
16 กษมา ประสงค์จีน - ไม่มีใบอนุญาต
17 อุไรวรรณ สีแสน - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 143 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-49 ออริจิ้น เพลส ขอนแก่น - กัลปพฤกษ์ (Origin Place Khon Kean - Kanlapaphruek) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-62 โครงการ วัน ออริจิ้น อมตะนคร (One Origin Amatanakorn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256703-28 โครงการ แอทโมซ ริเวียร์ มีนบุรี (Atmoz Rivere Minburi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-11 โครงการ ออริจิ้น เพลส รามคำแหง 153 สเตชั่น (Origin Place Ramkhamhaeng 153 Station) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256509-30 โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ สาทร - วงเวียนใหญ่ (Reference Sathorn-Wongwianyai) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256701-48 โมดิซ วอลท์ เกษตร ศรีปทุม (Modiz Vault Kaset Sripatum) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-25 โครงการ ชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค เอกมัย-รามอินทรา (Chewathai Hallmark Ekkamai-Ramintra) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-19 โครงการ ดิ ออริจิ้น พหล 57 (THE ORIGIN PHAHOL 57) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-16 นิติบุคคลอาคารชุดแอทโมซรัชา ห้วยขวาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-42 Nue Coast Khu Khot Station (นิว โคสต์ คูคต สเตชัน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-38 เคฟ วันเดอร์แลนด์ (KAVE WONDERLAND) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256611-41 เคฟ วันเดอร์แลนด์ (KAVE WONDERLAND) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256611-5 Atmoz Canvas Rayong (แอทโมซ แคนวาส ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-9 โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ Palacio LADPRAO-WANGHIN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-1 โครงการ แอทโมซ ฟิล มีนบุรี (Atmoz Phil Minburi) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256609-85 โครงการ แอทโมซ พาลาซิโอ ลาดพร้าว-วังหิน (ATMOZ Palacio LADPRAO-WANGHIN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-20 โครงการ โมดิซ อาวองการ์ด (ModizAvantgarde) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256608-47 โครงการ มารูน รัชดา (MAROON RATCHADA) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256608-45 โครงการ ออริจิ้น เพลส บางแสน (ORIGIN PLACE BANGSAEN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256608-6 แอทโมซ ซีซั่น ลาดกระบัง (Atmoz Season Ladkrabang) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด


Loading...