Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เพียว แอคควา จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
21/2564
เริ่มวันที่ :
03/11/2564
หมดอายุวันที่ :
02/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 77 ถนน หงษ์หยกอุทิศ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
076-609-273, 062-404-4565
โทรสาร :
076-609-273
อีเมล :
pure.aqua@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาววาริศา ปานรัตน์ - - ไทย
2 นายนฤนาถ พยัคฆา - - ไทย
3 นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ - - ไทย
4 นางสาวอรอุษา วทัญญู - - ไทย
5 นางสาวมลฑิยา เจียรนัย - - ไทย
6 นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 79 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-72 โครงการอาคารชุด โอเชี่ยน ปาล์ม คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-46 โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านนิมมาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13746 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13742 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13732 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท นาบอน 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-120 โรงแรม กะรนวิลเลจ (เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-87 โรงแรมจันทร์มาลี (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256505-53 โครงการจัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ ถนนตรัง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-28 การ์เด้นท์เพลสเมืองถลาง 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้นำรายงานเสนอ กก.วล. ต่อไป รายละเอียด
รายละเอียด 256505-5 โรงแรมจันทร์มาลี (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-113 โครงการโรงแรม กะตะ ร๊อคส์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-34 โครงการ โรงแรมไทเกอร์ โฮเทล (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-33 โรงแรม บูติค รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-54 โครงการจัดสรรที่ดิน สิวารมณ์ ทาวน์ แอร์พอร์ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-53 โครงการจัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ กู้กู อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-42 จัดสรรที่ดิน การ์เด้นท์เพลสเมืองถลาง 6 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256502-36 โครงการโรงแรม อมตะ ป่าตอง (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-26 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท ป่าหล่าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15424 โครงการ อาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟร้อนด์ 3 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15422 โครงการ โรงแรม ณีรานภา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...