Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256702-16
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีน เทอเรพทาเลท (PET) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
29/04/2563
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีน เทอเรพทาเลท (PET) (ครั้งที่ 3) 256507-10 11/02/2565
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีน เทอเรพทาเลท (PET) (ครั้งที่ 2) ของ บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 256702-19 23/11/2564
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีน เทอเรพทาเลท (PET) (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 256702-17 17/03/2564
4 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโพลีเอทธิลีนเทอเรพทาเลท บริษัท ไทยชินกงอินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 740 26/03/2539


Loading...