Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256701-52
ชื่อโครงการ :
โครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่ 2 (งามวงศ์วาน-พระราม 9)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...