Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256510-49
ชื่อโครงการ :
โครงการเรนวูด วิลเลจ (Reignwood Village)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ,โครงการเรนวูด วิลเลจ จะพัฒนาโครงการอยู่ในพื้นที่ของโครงการเรนวูด ปาร์ค (Reignwood Park) ของบริษัท Reignwood Group จำกัด ที่มีการก่อสร้าง รั้วโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของโครงการเรนวูด วิลเลจ ยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ เพียงแต่มีการขอใช้พื้นที่จากโครงการ เรนวูด ปาร์ค เพื่อวางอุปกรณ์การก่อสร้างของโครงการย่อยอื่นๆใน โครงการ เรนวูด ปาร์ค เท่านั้น
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...