Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256508-5
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 7) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
19/11/2564
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโพคลอไรต์ กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมคาร์บอเนต และผงปูนคลอรีน
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตก่อสร้าง อยู่ระหว่างก่อสร้าง
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 8) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 15041 CH8 08/12/2563
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 7) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 13201 CH7 29/03/2562
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 6) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 11969 CH6 11/04/2561
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 4) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ 11815 CH4 23/02/2561
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 5) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 9240 CH5 10/10/2557
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 4) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 12112 CH4 09/06/2557
7 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล ครั้งที่ 6 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 6) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ระยอง 6569 CH6 19/10/2555
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำเพิ่มเติม (Hydrogen Boiler) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 4704 19/11/2551
9 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA-3 Project) (ส่วนขยาย) 2917 04/12/2549
10 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA-2/5 Debottlenecking Project) (ส่วนขยาย) 2678 14/02/2549
11 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA-1 Debottlenecking) (ส่วนขยาย) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2521 22/06/2548
12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการผลิตคลอร์-แอลคาไล บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2395 20/12/2547
13 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ส่วนขยาย) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2076 10/03/2547
14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (RCA-2/3) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2007 08/08/2546
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 1908 15/11/2545
16 โครงการขยายกำลังการผลิตคลอร์-แอลคาไล บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 1586 03/10/2543
17 โครงการผลิตคลอร์-แอลคาไล บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 1350 16/04/2542


Loading...