Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256506-70
ชื่อโครงการ :
รอยัล พลา คลิฟ บีช รีสอร์ท (ROYAL PHALA CLIFF BEACH RESORT)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอย- ถนนพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
(โครงการได้เปิดให้บริการห้องพักในลักษณะโรงแรม และปัจจุบันได้หยุดดำเนินการให้บริการ ห้องพัก ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพลา (แบบ ค.3 และ แบบ ค.4) และจะไม่ดำเนินการดัดแปลง อาคารจากสภาพปัจจุบันจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) (ภาพถ่ายโครงการเมื่อเดือนมิถุนายน 2565)
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...