Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256506-37
ชื่อโครงการ :
โรงแรม ปานวิมาน รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
-
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ - ซอย- ถนน- ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการส่วนเดิมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตามใบอนุญาตเดิม สำหรับส่วนขยายยังไม่ได้ก่อสร้าง
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...