Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256504-75
ชื่อโครงการ :
อิสท์ตินี่ รีสอร์ท แอนด์ สปา (EASTINY RESORT & SPA)(ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
ทส 1009.5/7877
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
03/05/2565
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ - ซอยพรประภานิมิต 7 ถนน- ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการเปิดให้บริการห้องพักในลักษณะโรงแรม (ให้เช่าห้องพักรายวัน) ในปี 2553-2563 และปัจจุบัน (เมษายน 2565) ได้หยุดการให้บริการห้องพักรายวันและเปิดดำเนินการเฉพาะการให้บริการ เช่าห้องพักรายเดือน และจะไม่ดำเนินการดัดแปลงอาคารจากสภาพปัจจุบันจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (แนบภาพถ่ายเดือนเมษายน 2565)
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...