Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256504-46
ชื่อโครงการ :
โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2554 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 5/2558 และคำขอประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
18/01/2565
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :


Loading...