Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
12/2565
เริ่มวันที่ :
05/07/2565
หมดอายุวันที่ :
04/07/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 29/535 ซอย หมู่ 4 ถนน ถนนรามอินทรา แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ :
0-2551-3753
โทรสาร :
0-2552-1932
อีเมล :
we-consulting-service@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายวิเชียร ชื่นจิตร - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 40 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางนันตพร ศรีสังข์ - -
2 นางสาวฉัตริญาภา ชื่นจิตร - - 0
3 นายสุทธิพงษ์ ฮะบางแขม - - ไทย
4 นางจรรยา แช่มชื่น - - ไทย
5 นายจรัญ ทองเลี่ยมนาค - -
6 นางสาวสุมาลี เต็มทวี - - ไทย
7 นางสาวณัฐชยา พ่วงลา - - ไทย
8 นิชกานต์ ยูโซะ - - -
9 สุรัญญา มุสิกะ - - -
10 นางสาวสุวารี สงฆ์พัฒน์แก้ว - - -
11 นางสาวลลิดา คุณสุทธิ์ - - -
12 นางสาวศศิตา ศรีอุบล - - -
13 นางสาวปุณณภากีตาห์ สมบุญ - - -
14 นางสาวปีย์วรา เจริญนา - - -
15 นางสาวรัชนี ธนะวดี - - -
16 นายณัฐวัฒน์ อิ่มสำราญรัชต์ - - -
17 นางสาวสุธิดา ใจชื้น - - -
18 นางสาวกษมา ประสงค์จีน - - -
19 นายกิตติพงศ์ วงศ์มหาสมบัติ - - -
20 นางสาวธนาวรรณ อินต๊ะ - - ไทย
21 นางสาววราภรณ์ พิลึก - - -
22 นายอดิรุจ ตั้งศิริวัฒนวงค์ - - -
23 นางสาวศิรินยา วรรณทอง - - -
24 นายเดชา ตันติ - - ไทย
25 เหมภัส ตอนศรี - - -
26 กิตติพิชญ์ ศรีบัวบาน - - -
27 นางสาวสุณิสา หนูแก้ว - - ไทย
28 นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย - - ไทย
29 นางสาวศริญญา สุวรรณโครธ - - ไทย
30 เกศณี จอนกระโทก - - -
31 เจนจิรา ภูราศรี - - -
32 นรากร คำแก้ว - - -
33 นายนิวรรณ รังษีสว่าง - -
34 อัจฉรียา สัมพันธ์พร - - -
35 ชัญญาณ์ภัช รื่นเริง - - -
36 อภิญญา ภูเวียงแก้ว - - -
37 บุษญาภรณ์ เพ็งอินทร์ - - -
38 มาลินี เฟื่องฟูลอย - - -
39 นางสาวศิรนันท์ วิลามาศ - - -
40 นางจารุวรรณ อามาตย์ชาดี - - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 123 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-35 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัม เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-32 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-28 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-77 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30872/15719 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-14 โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด เหมืองแร่ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2556 (ประทานบัตรที่ 33632/16169) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-46 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซั่มและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2554 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 5/2558 และคำขอประทานบัตรที่ 3/2561 ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 (ประทานบัตรที่ 133965/16443) ของบริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จำกัด ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32683/16105 ของบริษัท เทพประทานการแร่ เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-17 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ประทานบัตรที่ 33383/16180) ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15371 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ของบริษัท เหมืองแร่คุณธวัช จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15341 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาทองวิเชียร เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15165 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ประทานบัตรเลขที่ : 21125/16427) ของบริษัท เขาหินสวย จำกัด เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15066 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2552 (ประทานบัตรที่ 31882/16156) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14952 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 (ประทานบัตรที่ 31885/16067) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14950 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์และหินควอร์ตไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 18/2559 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14915 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาลานทอง คำขอประทานบัตรที่ 8/2560 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14696 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14695 โครงการ เหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14522 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 (เลขประทานบัตร 28335/16375) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14366 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 (ประทานบัตรเลขที่ 33964/16442) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...