Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุด ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994001029466
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 15 ชั้น 2 อาคารเอ ซอย งามวงศ์วาน 6 ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
095-2514566
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 7088 โครงการ ฮอลล์มาร์ค งามวงศ์วาน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...