Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0205553001569
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 308/80 หมู่ที่ 10 ถนน ทัพพระยา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14416 โครงการ ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (Rita Resort and Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...