Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำโสมภูผาทอง
ประเภทกิจการ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0413537000983
วันที่จดทะเบียน :
09/09/2537
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 182 หมู่ที่ 6 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ซอย - ถนน - ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
087 780 9999
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-23 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...