Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล สเตท 39
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994002694374
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 35 ซอย ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) ถนน ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุุงเทพมหานคร 10110 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
0955415135
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14218 โครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...