Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นายภัคณัฏฐ์ ธนโชคนราทิพย์
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
3101600754663
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 240 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 4 ถนน - แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-99 โดโจ พูลวิลล่า โอเชี่ยนสเคป (Dojo Poolvilla Oceanscape) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด


Loading...