Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็มไพร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835559002251
วันที่จดทะเบียน :
17/02/2559
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 110/1 ถนน พระบารมี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-29 โรงแรม ดิ เอ็มไพร์ ฟรอนท์บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-68 โครงการ โรงแรม มอริงก้า โฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15402 โครงการโรงแรม มอนิงก้า โฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด


Loading...