Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นิติบุคคลอาคารชุด วิสต้า การ์เด้นท์
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000678410
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 53 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 2 (โกมลกนก) แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-715-3850
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 2394 โครงการวิสต้าร์ การ์เด้น คอนโดมิเนียม (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...