Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107536000781
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 1550 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 9452 โครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ราชบุรี พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6656 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน ประทานบัตรที่ 25982/16074 และประทานบัตรที่ 25983/16075 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1599 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ เอ 5 ท่าเรือแหลมฉบัง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1201 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอประทานบัตรที่ 28/2538 และประทานบัตร 25848/14656, 25849/14623, 25850/14624, 18136/12913, 18137/12914, 25834/14374, 25835/14375 และประทานบัตรที่ 25847/14584 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 724 โครงการเหมืองแร่ถ่านหินและบอลเคลย์ ประทานบัตรที่ 27501/15020 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...