Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ราชา โอเวอร์ชีส์ เทรดดิ้ง จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105528033402
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 50 ซอย สุขุมวิท 19 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-48 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้ประโยชน์อาคารในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพอโศกเรสซิเดนซ์ (Grand Mercure Bangkok Asoke Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
2052 โครงการ Grand Mercure Bangkok Asoke Residence (แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ อโศก เรสซิเดนซ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...