Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107535000303
วันที่จดทะเบียน :
26/11/2535
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนน พระรามที่ 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
027258888
โทรสาร :
026833888
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 64 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256508-18 โครงการ ศุภาลัย บลูเวล หัวหิน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256505-27 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ โฮม ระยอง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256504-134 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีภาษีเจริญ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15458 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ รัชดาฯ - วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256501-46 โครงการ ศุภาลัย ไอคอน สาทร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15398 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ อนุสาวรีย์ ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15308 โครงการ ศุภาลัย พาร์ควิลล์ พัทยา - สุขุมวิท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15267 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ สามเสน - ราชวัตร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15219 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย วิลล์ ภูเก็ต ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15136 โครงการ ซิตี้ โฮม แอท ศรีนครินทร์ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15064 โครงการ ศุภาลัย วิลล์ พัทยา - มอเตอร์เวย์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14874 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14730 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท สุขุมวิท 107 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14710 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14665 โครงการจัดสรรที่ดินศุภาลัย เลค วิลล์ ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14663 โครงการจัดสรรที่ดิน ศุภาลัย พรีโม่ ฉลอง ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14435 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ ท่าพระ-วงเวียนใหญ่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14256 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14198 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รัชดา-ท่าพระ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
13669 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...