Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105544065534
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 700 ซอย ประจิตต์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 20 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256504-62 โครงการ รีช สุขุมวิท 107 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14100 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
11118 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 97/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
10907 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ปากเกร็ด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
10677 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม บางซ่อน เฟส 28 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
9360 โครงการ รีเจ้นท์โฮม บางซ่อน เฟส 27 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
7478 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ติวานนท์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6699 โครงการ รีเจ้นท์ ออร์คิดส์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6413 โครงการรีเจ้นท์โฮม ประชาชื่น เฟส 20 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
5420 โครงการ รีเจ้นท์โฮม แจ้งวัฒนะ 15 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
5416 โครงการ อาคารชุด(อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
5288 โครงการ อาคารชุด(อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
4625 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ประชาชื่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3894 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 67/1 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3384 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนสุขุมวิท 85 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3242 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยโชคชัยร่วมมิตร 16/27 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3185 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยพหลโยธิน 57 โครงการ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3109 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ถนนซอยสุขุมวิท 85 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3001 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 57 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
2794 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม ซอยพหลโยธิน 67 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...