Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท หินอ่อน จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105499000459
วันที่จดทะเบียน :
21/05/2499
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 565/1 ซอย รามคำแหง 39 (วัดเทพลีลา) ถนน รามคำแหง แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 3291 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 32499/15852 เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 13548 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (ประทานบัตรที่ 32517/16065) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9998 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน คำขอประทานบัตรที่ 39/2551 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6061 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 32486/16060 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3291 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 32499/15852 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...