Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท พีเอ็น เรียล พร๊อพเพอร์ทิ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105548091050
วันที่จดทะเบียน :
12/07/2548
สถานะนิติบุคคล :
เสร็จการชำระบัญชี
ที่อยู่ :
เลขที่ 501/58 ถนน ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร -
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 3329 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ซอยอินทามะระ 4 บริษัท พีเอ็น เรียล พร๊อพเพอร์ทิ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...