Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105524011587
วันที่จดทะเบียน :
27/05/2524
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 55 ซอย รามคำแหง 18 (แม้นเขียน 3) แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :
0815814029
โทรสาร :
020404855
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-92 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอที่ 8/2542 (ประทานบัตรที่ 32235/16360) ของบมจ. เอ็นนีโก้ ซัพพลาย ร่วมผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับโครงการคำขอที่ 5/2556 (ประทานบัตรที่ 32235/16411) ของบมจ. เหมืองแร่บุญญวัชร เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6111 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 8/2542 (ประทานบัตรเลขที่ 32235/16360) ของบริษัท เอ็นนีโก้ ซัพพลาย จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...