Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105542039269
วันที่จดทะเบียน :
04/06/2542
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 5 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
038743469
โทรสาร :
038743473
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-75 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 (ครั้งที่ 2) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-44 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 ครั้งที่ 1 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15208 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3941 โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 2 (ส่วนขยาย) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...