Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105533003508
วันที่จดทะเบียน :
09/01/2533
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 794 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ :
036-776647
โทรสาร :
036-776651
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 13431 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9155 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7276 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...