Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105531013468
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 390/1 หมู่ที่ 1 ถนน ศรีสุนทร ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 7 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-69 โครงการอาคารชุด ที จังชั่น (T-Junction) (เพื่อการค้า) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14883 โครงการโรงแรม ดาวา เฟส 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14801 โครงการอาคารชุด ดาวา เรสซิเดนซ์ เฟส 1 (Dhawa Residence Phase 1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14316 โครงการโรงแรม ที จังชั่น (T-Junction) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
12415 โครงการ โรงแรม ดาวา ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
9073 โครงการ ปรับพื้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ 2 ของบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3735 โครงการโรงแรม เดอะ ลอฟท์ รีสอร์ท แอท ลากูน่า ภูเก็ต อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...