Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0205551015350
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-99 โครงการ ภัททา แคปปิตอล (Patta Capital) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9622 โครงการภัททา แกรนด์ วิว ของบริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9047 โครงการ ภัททาเลต ของบริษัท วัชรินทร์ กรุ๊ป (พัทยา) จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...