Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วิซดอม พินนาเคิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105557017649
วันที่จดทะเบียน :
03/02/2557
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 695 ซอย ซอยสุขุมวิท 50 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
027429141
โทรสาร :
027428552
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-35 โครงการ วิสซ์ดอม คราฟท์ สามย่าน (WHIZDOM CRAFTZ SAMYAN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9199 โครงการ วิสซ์ดอม อเวนิว รัชดา-ลาดพร้าว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...