Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โฟโต รอยัล ภูเก็ต มารีน่า จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835557001291
วันที่จดทะเบียน :
05/02/2557
สถานะนิติบุคคล :
เสร็จการชำระบัญชี
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 68 หมู่ที่ 2 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 2596 โครงการรอยัล ภูเก็ต มารีน่า (ระยะที่ 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...